با ایجاد فرم دیجیتال، در مصرف کاغذ صرفه جویی کنیم
www.digiform.ir

ثبت نام

قبل از شرکت در آزمون تعیین سطح لازم است در این فرم ثبت نام بفرمایید.
بعد از پرداخت لینک ورود به بخش تعیین سطح نمایش داده می شود.
هزینه شرکت در آزمون 15000 تومان می باشد.

پس از پاسخ به هر سوال، امکان بازگشت و ویرایش پاسخ وجود نداردتایید و ادامه